Server České hory
Reklama
Velká Fatra Velká Fatra Velká Fatra
Dolní PodlužíDolní PodlužíDolne Podluże (Dolní Podluží)

Nahrát fotku

Dolní Podluží


Protáhlá obec Dolní Podluží leží podél říčky Lužničky pod severním svahem Lužických hor.
První zmínky o osídlení obce jsou ze 14. století. Vznik obce pravděpodobně souvisel s činností starých skláren, které v okolních lesích pracovaly již na přelomu 13. a 14. století, nebo s hledáním drahých kovů a dolováním rud, jehož stopy se nachází například v blízkém údolí Milířky.
Historickou památkou obce, která stojí v západní části je kostel sv. Kateřiny, postavený v roce 1547. Západně od kostela stojí patrový polozděný dům č.p. 184 z roku 1817 s mansardovou střechou a kamenným portálem. Ve východní části obce téměř u hranic najdete dřevěnou zvoničku s hrotitou střechou z 18. století. Naleznete zde i ukázky lidových staveb lužického typu z 18. a 19. století.
V blízkosti obce se nachází okružní Hornická naučná stezka Údolím Milířky, která vede rudním revírem, kde se těžilo polymetalické zrudnění. Je dlouhá 4,5 km a má 7 zastavení. Seznamuje s hornictvím, historií a ekologií. V obci se nachází hraniční přechod pro pěší a cyklisty Dolní Podluží - Herrenwalde.
 

Reklama
Velká Fatra Velká Fatra Velká Fatra

TOPlist