PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Dolní Podluží

Protáhlá obec Dolní Podluží leží podél říčky Lužničky pod severním svahem Lužických hor.
První zmínky o osídlení obce jsou ze 14. století. Vznik obce pravděpodobně souvisel s činností starých skláren, které v okolních lesích pracovaly již na přelomu 13. a 14. století, nebo s hledáním drahých kovů a dolováním rud, jehož stopy se nachází například v blízkém údolí Milířky.
Historickou památkou obce, která stojí v západní části je kostel sv. Kateřiny, postavený v roce 1547. Západně od kostela stojí patrový polozděný dům č.p. 184 z roku 1817 s mansardovou střechou a kamenným portálem. Ve východní části obce téměř u hranic najdete dřevěnou zvoničku s hrotitou střechou z 18. století. Naleznete zde i ukázky lidových staveb lužického typu z 18. a 19. století.
V blízkosti obce se nachází okružní Hornická naučná stezka Údolím Milířky, která vede rudním revírem, kde se těžilo polymetalické zrudnění. Je dlouhá 4,5 km a má 7 zastavení. Seznamuje s hornictvím, historií a ekologií. V obci se nachází hraniční přechod pro pěší a cyklisty Dolní Podluží - Herrenwalde.

Spolu ke hvězdám - Online hra pro partnery, skvělé jako dárek z lásky. Web: www.together2stars.com/cs

Fotografie uživatelů
Křížová hora
Osada Rozhled a hora Jedlová z vyhlídky na Tolštejně
Lužické hory - Jedlová
Z Tolštejna
Jedlová
Zřícenina Tolštejn
Rozhledna Jedlová
Výhled z hradu Tolštejn
Tolštejn
ráno na Křížové hoře
Varnsdorf foceno z Tolštejna